Informatie

ZOMERKAMP 2015
Het Phoenix zomerkamp 2015 is van 11 t/m 17 juli in De Kwartjesberg in Drouwen Dit jaar is het kampthema The Color Games. Elke dag is er een andere kleur, waar de spellen en zelfs het menu op afgestemd is. Wel moeten we soms vanwege het weer gedurende de week schuiven met de spellen en/of dagthema's.

Elke dag wordt er een ochtend-, middag- en avondspel gespeeld. Soms zijn deze spellen op de zandvlakte, soms in het bos en soms ook bij het kamphuis. Overdag is er natuurlijk de beschikking over een volleybalveld, korfbalpalen, tafeltennistafels. Ook kan er geknutseld worden en nog veel meer. Plezier dus voor iedereen!

BELANGRIJK: Net als vorig jaar moet de bagage al op de vrijdag voor het kamp weggebracht worden en wordt deze voor de terugreis op donderdag opgehaald. Dit betekent dat de bagage op donderdagavond 9 juli tussen 18.00 en 20.00 uur ingeleverd moet worden en voor de terugreis, voordat de bonte avond begint, al klaargezet moet worden. Een extra tas met laatste spulletjes nemen de kinderen dan de volgende dag mee in de bus. Wij zullen iedereen hierover nog informeren.


INFORMATIE PHOENIX ZOMERKAMP
Het zomerkamp is vooral heel gezellig en voor de kinderen die meegaan één groot feest. Om het voor de kinderen een leuke belevenis te maken, moet natuurlijk een aantal zaken goed geregeld zijn. Wat maakt ons zomerkamp tot een succes? Er is saamhorigheid, we werken samen, alle leeftijden zitten door elkaar, je maakt nieuwe vrienden en binding met de vereniging is belangrijk. De leiding heeft aandacht voor de kinderen, is actief, enthousiast, neemt verantwoordelijkheid en is consequent. We zijn veel buiten en hebben een vol programma met veel afwisseling en altijd een kampthema. Om dit allemaal te waarborgen hebben we het zomerkamp goed voorbereid.

Contactpersoon | Diane Bruijn. Telefoon: 06-10864376. Per email: diaanvdh@yahoo.com

Begeleiding | Er is één hoofdleider, dit is Diane. Zij heeft de leiding, zij geeft de richting aan. Ze is de vraagbaak voor de begeleiders van het zomerkamp. Er zijn leiders voor de veldploeg en de kookploeg. Er wordt een mix gemaakt van jong en oud, ervaring en minder ervaring. Alle leiding is lid van Phoenix en heeft een binding met de jeugd.

Er zijn twee ploegen; de veldploeg en de kookploeg | De kookploeg zorgt voor de maaltijden. Deze worden vooraf vastgesteld. Het menu zo samengesteld dat kinderen het lekker vinden. Er is variatie, er zijn tussendoortjes. Er wordt rekening gehouden met dieetwensen. Gedurende de dag zorgt de kookploeg dat er voldoende drinken is. Bij warm weer wordt rekening gehouden met extra drinken. De kookploeg houdt de verkopen bij van het winkeltje. Tevens ondersteunen zij daar waar nodig. De veldploeg houdt zich bezig met het programma. Zij hebben dit vóór het kamp al voorbereid en weten wat ze moeten doen. Vooraf wordt er afgesproken wie verantwoordelijk is voor een spel. De leiding is altijd in de buurt van de kinderen. Schieten een potje of maken een praatje op de momenten dat er geen spel is. De veldploeg maakt ook video-opnamen voor de kampfilm.

Dagprogramma | De dag begint voor de kinderen rond 8.00 uur. Om half 9 is er ontbijt. Er is altijd een ochtendspel. Daarna de lunch en in de middag een spel. Rond 18.00 uur wordt er warm gegeten. In de avond is er een spel voor de pupillen en de aspiranten. Voor de aspiranten soms twee. De pupillen liggen rond 11 uur in bed, aspiranten rond een uur of 1. Er wordt elke avond gedoucht. Gedurende de week zijn er altijd spellen die de hele kampweek duren en waar de kinderen aan deel kunnen nemen. Ook hebben we knutselspullen en strips bij ons.

Buddy’s | Vooraf wordt een kamerindeling gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met vriendjes en vriendinnetjes. Elke kamer krijgt een buddy. Eén van de leiders is het aanspreekpunt voor de kinderen van die kamer. De hele week houdt de buddy de kinderen in de gaten. Bij de pupillen let de buddy op het douchen, helpt mee met kleding zoeken, adviseert wat ze aan kunnen doen en houdt in de gaten of ze voldoende eten en drinken. Als kinderen moe zijn of heimwee hebben, wordt dit tijdig gesignaleerd en wordt er extra aandacht besteed aan het kind. Soms zijn kinderen heel moe en worden ze eerder op bed gelegd, worden er verhaaltjes voorgelezen enz. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, bespreekt de buddy dit met Diane en wordt er gezocht naar een wijze waardoor het kind zich weer prettiger gaat voelen. Zo nodig wordt er contact gezocht met ouders.

Teken | Doordat we veel in het bos zijn, kunnen er teken bij de kinderen op het lichaam komen. Elke avond worden de pupillen gecontroleerd, aspiranten controleren elkaar op de kamer. Wanneer een teek wordt gevonden, wordt deze zo snel mogelijk weggehaald en op een formulier genoteerd waar de teek is gevonden. De ouders krijgen bij terugkomst dit formulier mee naar huis.

EHBO | Er zijn twee leiders die verantwoordelijk zijn voor de ehbo. Dit is altijd bekend bij de kinderen. Medicijnen worden op de zaterdag van vertrek bij hen ingeleverd in de kantine. Gedurende de week zorgt de ehbo ervoor dat de medicijnen op tijd worden gegeven.


Zon | Omdat we veel op de zandvlakte zijn, wordt er extra aandacht besteed aan insmeren met zonnebrand. Ook worden kinderen erop gewezen om petjes te dragen.

Brand | Vooraf worden kampleiders geïnstrueerd hoe om te gaan met brand. Iedere kampleider heeft een taak. Op kamp word dit ook geoefend met de kinderen zodat ook zij weten hoe de vluchtroutes zijn en waar de verzamelplaats is.

Tellen van de kinderen | Voordat we vertrekken voor een spel en ook bij terugkomst worden de kinderen altijd geteld. Tijdens het eten zitten kinderen op een vaste plaats aan tafel.

Winkeltje | Elke ochtend en avond is het voor de kinderen mogelijk om snoep, blikjes fris en kaarten te kopen in het winkeltje. Ouders leveren vooraf geld in bij de kampbank. Elke dag worden de saldolijsten bijgewerkt zodat de kinderen zicht hebben op wat ze nog te besteden hebben.

Corvee | Na elke maaltijd is er een tafel aan de beurt om mee te helpen met afwassen en opruimen van de eetzaal.

Post | Elke dag komen er kaartjes binnen voor de kinderen. Deze worden aan het eind van de week uitgedeeld. Dit om te voorkomen dat kinderen die later in de week een kaart krijgen hierdoor verdriet (heimwee) krijgen. Het is natuurlijk leuk als alle kinderen, ook al is het aan het eind van de week, een kaartje krijgen.

Website | Vooraf wordt er een website gemaakt om alvast een voorproefje te geven van het kamp. Gedurende de week zetten we elke avond/nacht een selectie foto’s op de website die de leiding maakt. Het gastenboek wordt dagelijks door de leiding gelezen en halverwege de week uitgeprint en opgehangen zodat de kinderen dit ook kunnen lezen.

Kampwinnaar | Tijdens de spellen kunnen de kinderen punten verdienen. Deze worden de hele week verzameld en bijgehouden. Elke dag is er een dag winnaar, die tijdens het ontbijt bekend wordt gemaakt. Tijdens de bonte avond wordt de kampwinnaar bekend gemaakt, degene met de meeste punten. Hij of zij krijgt de kampbeker en de naam wordt op de beker gegraveerd. Hij of zij mag het hele jaar de beker thuis bewaren.


Bonte avond | Op donderdag is er bonte avond. Gedurende de middag is iedereen druk in de weer met oefenen en met het haar, de kleding en make-up. Nadat we met elkaar hebben genoten van een buffet, wordt de eetzaal omgetoverd tot een podium. De kinderen hebben de gelegenheid om een dansje te doen, te zingen of een voorstelling te geven. Er wordt deze avond afscheid genomen van de kinderen die voor het laatst mee mogen en de kampwinnaar wordt bekend gemaakt.